คุณใช้ระบบ Dual-Boot บนโทรศัพท์ของคุณ?

มากที่สุดเท่าที่เราทุกคนรัก Android มันน่าสนใจอยู่เสมอเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการมือถือที่แข่งขันกันเป็นอย่างไร ด้วยการพูดคุยล่าสุดเกี่ยวกับโทรศัพท์แบบดูอัลบูตทั้ง Android และ Windows Phone 10 เราต้องการทราบว่าชุมชนคิดอย่างไร ระบบปฏิบัติการใดที่คุณต้องการคุณสามารถใช้ดูอัลบูตในโทรศัพท์ของคุณและทำไม?